(TAD) Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı Tanıtım Toplantısı

İklimlendirme Sektöründe

Test- Ayar- Dengeleme Dönemi Başlıyor

Kurulduğu 1997 yılından bugüne İklimlendirme Sektörünün gelişmesini ve değer yaratmasını amaçlayan ISKAV bu doğrultuda çalışmalarında yeni bir başlık daha açıyor. Türkiye Ekonomisinin itici gücü olan İklimlendirme Sektöründe “Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı” dönemi başlıyor. ISKAV, Mekanik tesisatların proje ve şartnamelerine uygunluğunu değerlendirmek, test, ayar ve dengeleme işlemlerini yapmak için aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. ISKAV bünyesinde Fonksiyon Test Kontrol- FTK Komisyonun amacı; ülkemizde TAD bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu konuda çalışacak firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve denetlemeyi amaçlanmaktadır. TAD hakkında tasarımcılar ve mekanik müteahhitler başta olmak üzere çeşitli firmalarla görüşmeler, toplantılar yapılmıştır. Proje ve şartnamelere FTK uygulamasının konulması ve bunun gerekliliğinin anlaşılması için MTMD ve TTMD işbirliği içinde TAD şartnamesi hazırlama çalışmaları sürdürülmüştür. Üniversitelerden, iklimlendirme sektörünün derneklerinden ve firmalarından gelen katılımcılarla yapılan toplantılar neticesinde; Test Ayar Dengelemenin sektördeki önemi masaya yatırılmış, uygulama esasları üzerine görüş alış verişlerinde bulunulmuştur. 2011 yılında NEBB ile işbirliği neticesinde dünya çapında kabul gören TAB standardını Türkçe’ye çevrilmiş, Türk Standardı olarak yayımlanması için TOBB İklimlendirme Meclisi üzerinden girişimde bulunulmuştur. Bu doğrultuda FTK Komisyonunda TAD sertifika çalışma grupları oluşturulmuştur.

Gerçekleşen çalışma toplantıları neticesinde; Eğitim Müfredatı Geliştirme Grubu, Laboratuvar Cihaz Setleri Geliştirme Grubu, Sınav Çalışmalarını Düzenleme ve Geliştirme Grubu, Sertifikasyon Standartları ve Korunması Sürecini Geliştirme Grupları oluşturulmuştur. Çalışma Gruplarının hedefi, NEBB sertifikasyon eğitimi temel alınarak NEBB sınavına uygun eğitim sürecini hazırlamak ve hayata geçirmek olacaktır. ISKAV SEM eğitim işbirliği protokolü kapsamında 60 saatlik TAD eğitimi verilecek ve eğitim sonunda gerçekleşecek teorik, uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan katılımcılar YTÜ – SEM imzalı ISKAV sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

TAD Sertifika Programının iklimlendirme sektörüne getireceği katma değerler ve uygulama metotlarına dair 9 Aralık 2015 Çarşamba günü Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Sosyal Tesislerinde saat 16.00’da geniş katılımlı tanıtım toplantısı yapıldı. ISKAV FTK Komisyon Başkanı Taner YÖNET tarafından yapılan sunumda TAD Sertifika Programı ile amaçlananlar aşağıdaki gibi özetlendi.

  • Asgari eğitim standartlarını belirlemek ve bu işi gerçekleştirmek için sertifikalı profesyonellerin yeterlilik şartlarını belirlemek.
  • TAD İşleri müşterisini hakları hakkında bilgilendirme.
  • Sertifikalı uzmanları istihdam eden firmaların ISKAV tarafından sertifikalandırılması ve kontrolü.
  • TAD çalışmalarına uygun, eğitim ve teknik malzemeler için bir merkez olarak hizmet etmek.

İklimlendirme Sektörünün önde gelen firmalarının temsilcilerinin, üniversite öğretim görevlilerin ve sektör derneklerinin katıldığı toplantı sonrası düzenlenen kokteylde konuşulan 2016 yılı itibariyle İklimlendirme Sektöründe Test Ayar Dengeleme Döneminin başlayacak olduğuydu.