Fonksiyon, Test Ayar ve Kontrol Komisyonu

Amaç:
ISKAV, üniversite ve sanayi dünyalarının temsilcilerinden oluşan Fonksiyon Test Ayar ve Kontrol komisyonu aracılığıyla; ülkemizde FTK bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyetler: 
FTK alanında çalışacak ve çalışmakta olan firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve gözlemlemektir. Bu doğrultuda;  iklimlendirme sektöründe çalışan mühendislere yönelik ISKAV TAD Sertifika Programı gerçekleştirilmektedir. Toplamda beş hafta süren teorik bölümden sonra sınavda başarılı olan katılımcılar uygulama eğitimine alınmaktadır. Uygulama eğitimi ve akabinde uygulama sınavı ISKAV Uygulamalı Eğitim ve Sınav Merkezi gerçekleştirilmektedir. Süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılar ISKAV TAD Sertifikasını almaya hak kazanmaktadırlar.

Üniversiteler, TTMD ve diğer derneklerle beraber çalışmalar yapılmış, bu alanda faaliyet gösteren firmalara yönelik ISKAV TAD Şartnamesi hazırlanmıştır. Şartname yeterliliklerini yerine getiren firmalar; ISKAV TAD Sertifikalı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. ISKAV bu doğrultuda; firmaların süreçlerini izleme ve TAD konusunda farkındalık yaratma konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.


Komisyon Başkanı: ismet Mura

Komisyon Üyeleri:

Ali Boylu
Cafer Ünlü
Cihan Akbulut
Çigdem Akbulut Can
Işık Yücesoy
İbrahim Pehlivan
İlter Bilge
Dr. Kadir İsa
Metin Duruk
Taner Yönet
Ufuk Yeni