Yönetim Kurulu

ISKAV VII. Dönem Yönetim Kurulu

Metin DURUK (Başkan)
İsmet MURA (Başkan Yardımcısı)
Levent AYDIN (Genel Sekreter)
Nurettin ÖZDEMİR (Sayman)
Akın KAYACAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Bahri TÜRKMEN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Hasan HEPERKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Taner YÖNET (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ertuğrul ŞEN  (Yönetim Kurulu Üyesi)


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Feridun ÖZGÜÇ (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
Metin Selçuk ERCAN (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
Vahe DAĞDEVİRENEL (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)